A weboldal üzemeltetőjének megnevezése, székhelye:

A cég megnevezése: Újfa-vill kereskedelmi és szolgáltató Kft.
A cég rövid neve: Újfa-Vill Kft.
Cégjegyzékszáma: 15-09-070926
A cég székhelye: 4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 8.

Szerzői jog

Az Újfa-Vill Kft. kizárólagos tulajdona a www.ujfavill.hu domain-név. A weboldalon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése nemzeti és nemzetközi szerzői jogi, illetve védjegyjogi oltalom alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Újfa-Vill Kft. kifejezett és erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges

A weboldalon megjelenített információk, adatok, adattartalmak, ajánlatok, akciók és egyéb üzleti feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az Újfa-Vill Kft. kizárja a felelősségét a megjelenített adatok pontosságáért és változatlanságáért. A mindenkori aktuális feltételrendszert az Újfa-Vill Kft. Általános Szállítási Feltételei tartalmazzák. Az Újfa-Vill Kft. a weboldal illetéktelen használatából, nem megfelelő működéséből, rendszerhibából, számítástechnikai vírusok okozta meghibásodásból eredő vagy egyéb technikai illetve műszaki eredetű kárért fennálló felelősségét kizárja.

Személyes adatok védelme

Az Újfa-Vill Kft. (a továbbiakban: „Üzemeltető”) tevékenysége során ügyfelei és partnerei (a továbbiakban: „Felhasználó”) adatainak kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

  • Az Üzemeltető kizárólag a Felhasználók részére történő tájékoztatás, hírlevelek küldése, kiemelt ügyfeleinek azonosítása céljából kér a Felhasználóktól adatszolgáltatást.
  • A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Üzemeltető kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. Az Üzemeltető kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Az Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.
  • Felhasználói számára az Üzemeltető lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy törölhessék.
  • Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.
  • A Felhasználói adatokba kizárólag az Üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az Üzemeltető harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.
  • Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.
  • Az Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
  • Az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az olyan esetlegesen fellépő hibákért, melyek az oldalak nem megfelelő működését és/vagy az adatok elvesztését eredményezik.